گزارشی از ایام فاطمیه تهران

//گزارشی از ایام فاطمیه تهران

گزارشی تصویری اجتماع بزرگ هیأت‌های عاشورای فاطمی

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی، حسین سازور، نیکبختیان، حسینی با حضور رییس جمهور و آیت الله جزائری در میدان هفت تیر

۱۴۰۲/۱۲/۸ ۱۴:۲۳:۴۱
Toggle Sliding Bar Area