واحد ۶: بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده۱۴۰۰/۱/۲۸ ۶:۴۹:۲۱

واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده

انتشارات تحکیم خانواده

واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده

واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده زیر نظر انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما تأسیس گردید. که توتایار نامیده می شود. توتایار قصد دارد در ذیل واحد بازی و سرگرمی در انتشارات تحکیم خانواده به رشد سالم و سلامت کودکان بپردازد. رشدی که به جای داشتن یک قالب کلی برای تمام بچه ها، دارای قالب هایی متناسب با هر یک از بچه ها با توجه به شرایطشان باشد.

بنابراین توتایار در واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده، بازی ها را به دو گروه ۱- خردسال و کودکان ۲- نوجوان و جوان تقسیم می نماید.  گروه خردسال و کودکان واحد بازی و سرگرمی نشر تحکیم خانواده شامل رده های سنی ۲-۰ سال، ۶-۲ سال، ۸-۶ سال و ۱۲-۸ سال می باشد. و گروه نوجوان و جوان واحد بازی و سرگرمی نشر تحکیم خانواده شامل رده های سنی ۱۵-۱۲ سال، ۱۸-۱۵ و ۱۸ سال به بالا است. این تقسیم بندی به تخصصی شدن و افزایش کارایی بازی برای کودکان کمک می نماید.

انواع بازی برای کودکان در واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده ی توتایار، به تقویت انواع هوش در خردسالان، کودکان، نوجوانان و جوانان منجر می شود. رشد و تکامل هوشی کودک تقریبا با رشد حرکتی او هماهنگ است و یکی از ابعاد شخصیت او بشمار می رود. رشد هوشی سبب می شود که کودک دنیای خود را بشناسد و معرفت لازم برای سازگاری با محیط را بدست آورد. او یاد می گیرد که اشیاء را از همدیگر تشخیص دهد، معنای اصطلاحات انتزاعی را دریابد و علامت های کلامی و عددی را بشناسد.

بازی های مختلف در واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده ی توتایار به رشد جنبه های متفاوت فرد می پردازد. از جمله رشد و تکامل حرکتی و عضلانی، رشد و تکامل شناختی و زبانی، رشد و تکامل شناختی (ذهنی)، رشد و تکامل هیجانی و عاطفی، رشد و تکامل اجتماعی، رشد و تکامل خلاقیت، رشد شخصیت و … که همه ی این عوامل در سرنوشت فرد تأثیر بسزایی دارند.

بر این اساس بسیاری از بازی های فکری برای کودکان بر پرورش هوش تمرکز دارد. زیرا شکوفایی هوش کلامی، هوش زبانی، هوش هیجانی، هوش درون فردی، هوش میان فردی، هوش منطقی_ ریاضی، هوش فضایی، هوش بدنی_ جنبشی، هوش طبیعت گرایانه، هوش معنوی، هوش موسیقیایی، هوش مصنوعی و… می تواند فرد را به سطحی بالاتر از هوش سنی یا عقلی اش برساند.

آنچه که در این فرایند طراحی و انتخاب بازی برای کودکان در واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده ی توتایار دارای اهمیت است متناسب بودن آن با فرایندهای رشدی و روانشناختی کودک است. بنابراین تیم تخصصی در واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده ی توتایار با در نظر گرفتن جدیدترین یافته های علمی اقدام به تولید بازی برای کودکان نموده است. تا کودکان بتوانند همزمان با رشد جسمی به رشد سایر ابعاد شخصیتی و یادگیری مهارت های مورد نیاز زندگی بپردازند.

در همین راستا واحد بازی و سرگرمی نشر تحکیم خانواده ی توتایار اقدام به قراردادن تست های متفاوت روانشناسی اعم از تست رشد، تست هوش، تست آمادگی، تست پیشرفت و… نموده است. و از طریق همین سایت توتایار در واحد بازی و سرگرمی انتشارات خانواده در دسترستان قرار داده خواهد شد. لازم به ذکر است انجام هر یک از این تست ها در فواصل زمانی مناسب نمایشگر خوبی برای شما پدر و مادرهای گرامی است تا دریابید راه تربیت فرزندانتان را تا چه اندازه درست پیش برده اید و یا احیانا به چه میزان از مسیر اصلی منحرف گشته اید که تشخیص آن یاریگر شما برای ادامه ی مسیر تربیت به طرز صحیح می باشد.

واحد بازی و سرگرمی انتشارات تحکیم خانواده

واحد خانه و خانواده انتشارات تحکیم خانواده

واحد دانشگاهی انتشارات تحکیم خانواده

واحد ترجمه و بین الملل انتشارات تحکیم خانواده

واحد کودک و خردسال انتشارات تحکیم خانواده

واحد نوجوان و جوان انتشارات تحکیم خانواده

واحد بیمه سامان انجمن تعلیم و تربیت اسلامی با انواع بیمه نامه های آتش سوزی، درمان و… در واحد کودک و خردسال و نوجوان و جوان انتشارات تحکیم خانواده کودکان را در مهد کودک با کمترین حق بیمه و تسهیلات ویژه تحت پوشش قرار می دهد.

Toggle Sliding Bar Area