خوش آمدید۱۴۰۱/۵/۱ ۶:۱۸:۴۲

فارسی  العربی  English دانلود نرم افزار موبایل

خوش آمدید

هدف انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما بودن در هجمه های فرهنگی است. از این رو ضمن ثبت و اخذ مجوز به شماره ی ۴۶۱۸۰ جهت اطلاع رسانی فعالیتهای خود ماهنامه ای به نام سایس من به شماره ی ۸۳۵۸۰ در معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت دسترس عموم مردم ثبت می کند. از طرفی جهت ترویج علوم اسلامی با متخصصین در این حوزه ها اقدام به نشر و ترویج محتواهایی در قالب کتاب، ذیل انتشارات تحکیم خانواده به شماره ثبت ۱۴۰۸۵ می نماید. از سویی اخذ نمایندگی کد ۷۱۶۶بیمه سامان در ارائه ی خدمات درمانی و بیمه تکمیلی و حوادث به همه ی مردم ایران بالاخص اعضای انجمن تعلیم و تربیت اسلامی و خانواده ی آن ها منجر گردیده است تا بسته های خدماتی انجمن بیش از پیش جامع و کامل گردد.