واحد ۳: خانه و خانواده انتشارات تحکیم خانواده۱۴۰۰/۶/۲۵ ۱۹:۲۳:۲۵

واحد خانه و خانواده انتشارات تحکیم خانواده

]

«مهمترین چیزی که بشر به آن احتیاج دارد، آرامش است». بر این اساس واحد خانه و خانواده انتشارات تحکیم خانواده زیر نظر انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما تأسیس گردید. واحد خانه و خانواده در انتشارات تحکیم خانواده برای تحقق  اهداف خود از جمله ایجاد آرامش روحی و روانی در بستر خانه و خانواده، تحکیم خانواده، تثبیت خانواده، تقویت خانواده، رشد خانواده، تعالی خانواده، تکامل خانواده، پویایی خانواده است، به فعالیت در حوزه­ ی خانه و خانواده می پردازد. و از طریق انتشارات تحکیم خانواده با نشر آثاری در مورد خانه و خانواده با تمرکز بر تحکیم خانواده سعی دارد تا بر آن جامعه­ ی عمل بپوشاند.

رهبری می فرمایند: «سعادت انسان در این است که از تلاطم و اضطراب روحی در امان و آرامش روحی داشته باشد. این را خانواده به انسان می دهد؛ هم به زن و هم به مرد. سپس می فرماید: «و جعل بینکم مودّه و رحمه». رابطه درست زن و مرد این است: مودّت و رحمت، رابطه دوستی، رابطه مهربانی؛ هم یکدیگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند و هم با یکدیگر مهربان باشند. عشق ورزیدن همراه با خشونت مورد قبول نیست؛ مهربانی بدون محبّت هم مورد قبول نیست» (دیدار جمعی از زنان ۱۳۷۶/۷/۳۰).

بنابراین انتشارات تحکیم خانواده تلاش می نماید تا با تشریح آسیبهای خانه و خانواده و عوامل موثر در ایجاد تحکیم خانواده و توصیف صفات مثبت در خانه و خانواده و صفات منفی در خانه و خانواده منابع مناسب و عملی را در حیطه ­ی خانه و خانواده در اختیار  اعضای خانواده ها جهت تحکیم بنیان خانواده هایشان قرار دهد.

بر این اساس هدف در واحد خانه و خانواده انتشارات تحکیم خانواده تأمین منابع موردنظر در حیطه ی خانه و خانواده است تا در دسترس مخاطبان انتشارات تحکیم خانواده قرار گیرد.  

] 

واحد خانه و خانواده انتشارات تحکیم خانواده

اهداف:

۱)تحکیم خانواده،

۲) تثبیت خانواده،

۳) تقویت خانواده،

۴) رشد خانواده،

۵) تعالی خانواده،

۶) تکامل خانواده،

۷) پویایی خانواده

 واحد خانه و خانواده انتشارات تحکیم خانواده

]

روان درمانی

خانواده درمانی یکی از شاخه های روان درمانی در دهه­ ی ۱۹۵۰ پا به عرصه گذاشت. در دهه ­ی ۱۹۶۰ خانواده درمانی تکوین پیدا کرد، و نهایتا خانواده درمانی در دهه ­ی ۱۹۷۰ بالغ شد. موج آغازین در ملاحظه­ ی خانه و خانواده به عنوان یک واحد، تحت عنوان خانه و خانواده به دنبال تنوع مکاتب رخ داد، که هر کدام گوشه­ای از  روان درمانی را نشان می دادند و بازار خود را در روان درمانی داشتند.

قدرت خانواده درمانی ناشی از جمع کردن اعضای خانواده در کنار یکدیگر برای تبادل ارتباطات در خانواده است. به جای جدا کردن افراد یک خانواده از سرمنشأهای تعارض در خانواده، و مشکلات از اساس بررسی می شوند.

“در روان درمانی روابط خانه و خانواده به افراد کمک می شود تا تفکر بر حسب شرّ و خیر در خانه و خانواده را کنار بگذارند.

برای مثال فرض کنید پدری در خانواده از رفتار پسر نوجوانش با خانواده گلایه دارد.

پدر: این پسرم است. در ارتباطات خانواده بی ادب و گستاخ.

درمانگر: چه کسی در خانواده این ها را به او یاد داده است؟”

هم روان درمانی فردی و هم روان درمانی خانوادگی دو چیز را در حیطه روان درمانی ارائه می دهند: رویکردی برای روان درمانی خانه و خانواده و راهی برای فهم رفتار انسان در خانه و خانواده. این دو از لحاظ رویکردهای روان درمانی هر کدام راه خود را می روند.

روان درمانی فردی به افراد در خانواده کمک می کند تا با ترس های خود روبرو شوند و یاد بگیرند در خانه و خانواده خودشان باشند. در روان درمانی فردی به شکل دهی شخصیت با توجه به زندگی در خانه و خانواده اهمیت می دهند، این تأثیرات را درونی می دانند که رفتارهای فرد را در خانه و خانواده به کنترل خود در می آورند. بنابراین روان درمانی  می بایست متوجه فرد در خانه و خانواده باشد.

از سوی دیگر خانواده درمان ها معتقدند نیروهای مسلط در خانه و خانواده بیرون از ما جای دارند؛ روان درمانی مبتنی بر این چارچوب مربوط به تغییر سازمان خانه و خانواده است. وقتی سازمان خانه و خانواده تغییر داده شود، زندگی همه­ی اعضای خانواده به همین ترتیب تغییر می کند.

بیتسون و همکارانش فرض کردند که ثبات خانواده با بازخوردی که خانواده در رفتارشان با اعضای خانواده دارند و تنظیم می کنند، به دست می آید. وقتی خانه و خانواده با تهدیدی روبرو شود، می کوشد تا ثبات و تعادل حیاتی خانه و خانواده را حفظ کند. بنابراین رفتار معماگونه در خانه و خانواده اگر به صورت تعادلی در خانه و خانواده دیده شود، احتمالاً قابل فهم است.

چنانچه، هر گاه والدین خانواده با هم مشاجره می کنند یکی از اعضای دیگر خانواده رفتاری غیرعادی نشان دهد، ممکن است راهی برای متوقف کردن این مشاجره در خانواده باشد. از طریق نگران کردن هر دوی آنها راجع به این رفتار در خانواده. بنابراین، رفتار علامت دار در حفظ تعادل و تحکیم خانواده، کارکردی سیبرنتیک دارد.

مفهوم جکسون از تعادل حیاتی خانواده استعاره ای شد برای تعریف خانواده درمانی در سال های نخست. تأکید روی تعادل حیاتی در خانه و خانواده، بیش از حد جلوه دادن ویژگی خانواده ها در حفظ و تحکیم خانواده و دست کم گرفتن انعطاف پذیری خانه و خانواده بود. البته در آن زمان اذعان به اینکه خانواده ها در برابر تغییر مقاومت می کنند، در فهم اینکه چه چیزی باعث می شود انسان ها پای در گل بمانند، بسیار مفید بود.

انتشارات تحکیم خانواده

واحد خردسال و کودک انتشارات تحکیم خانواده

واحد نوجوان و جوانان انتشارات تحکیم خانواده

واحد دانشگاهی انتشارات تحکیم خانواده

واحد ترجمه و بین الملل انتشارات تحکیم خانواده

فروشگاه انتشارات تحکیم خانواده 

 

 

Toggle Sliding Bar Area