انتشارات تحکیم خانواده۱۴۰۱/۵/۱ ۵:۴۲:۱۹

انتشارات تحکیم خانواده انجمن تعلیم و تربیت اسلامی

 

 

فروشگاه انتشارات  

 تست های هوش و روانشناسی  

بازی و سرگرمی    واحد خانه و خانواده

واحد نوجوان و جوان     واحد کودک و خردسال

واحد ترجمه و بین الملل  واحد کتاب های دانشگاهی دانلود نرم افزار موبایل

انتشارات تحکیم خانواده

وابسته به انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما دارای واحدهای مستقل در تولید کتاب و بازی و سرگرمی، واحد کودک-خردسال، واحد نوجوان و جوان، واحد دانشگاهی، واحد ترجمه و بین المللی است. انتشارات تحکیم خانواده مدعی حلقه ی واصل دانشگاه و خانواده هستیم. ما را با آرم و نشان «توتایار» که مخفف انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شماست، بشناسید. بازی ها و سرگرمی هایی مطابق با فرهنگ اسلامی ایرانی و تولید محتوا در این راستا هدف ما در انتشارات تحکیم خانواده است. 

انتشارات تحکیم خانواده

وابستگی ما به انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصصی جهت سنجش هوش و تقویت آن در همه واحدهای خود همچون: کودک-خردسال، نوجوان و جوان، دانشگاهی، خانه و خانواده و واحد ترجمه و بین الملل در خدمت شماست. کتابها و تست های روانشناسی را از ما بخواهید. کودکان و دلبندتان را با حمایت انجمن تعلیم و تربیت اسلامی به آینده ای روشن برسانید. اهداف ما علاوه بر تألیف مطابق با فرهنگ اسلامی – ایرانی عبارتند از.

توسعه ی علوم انسانی، اسلامی 

توسعه تخیل و تقویت هوش و سپس واقع گرایی در ادبیات کودک

پرداختن به ادبیات دینی و تربیتی با تأکید بر فرهنگ اسلامی- ایرانی

ارتقاء جایگاه کتاب کودک با تمرکز بر تولیدات علمی نه کپی برداری و ترجمه